Sản phẩm

Cà phê nhân Robusta – Arabica – Culi

60,000 

Nếu bạn có nhu cầu mua cà phê nhân với số lượng ít (vài bao hoặc vài chục kg). Chúng tôi sẽ cung cấp cà phê nhân chất lượng cao cho bạn. Cà phê nhân bao gồm các loại Robusta, Arabica, Culi.

Liên hệ để biết giá cho từng thời điểm và từng loại hàng

 

Danh mục:

Mô tả

Những thông tin mẫu cho dòng sản phẩm cà phê nhân:

1/ SEMI – WASHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 , SCREEN 18 

• Moisture 12,5%

• Foreign Matter 0,1%

• Black Beans 0%

• Broken Beans 0,2%

• Bean Size 90% on screen no 18

• Polished Degree

2/ WET POLISHED ROBUSTA COFFEE GRADE 1 , SCREEN 18 

• Moisture 12,5%

• Foreign Matter 0,1%

• Black Beans 0.1%

• Broken Beans 0,5%

• Bean Size 90% on screen no 18

• Polished Degree 90%

3/ UNWASHED robusta coffee Grade 1 – Screen 18

• Moisture 12,5%

• Foreign Matter 0,5%

• Black Beans 0.1%

• Broken Beans 0,3%

• Bean Size 90% on screen no 18

• Polished Degree 90%

Gọi ngay
Directions